Huddersfield Office: 01484 506175
    London Office 0203 325 2074
Your simpler, quicker, easier visa tick

EU Settlement applications

Skema e Zgjidhjes së BE-së u krijua për shkak të Brexit për t’u mundësuar qytetarëve të BE-së, ZEE-së dhe zviceranëve që aktualisht jetojnë në UK të qëndrojnë pas daljes së UK nga Bashkimi Evropian. Skema ndahet ndërmjet statusit të vendosur dhe të paravendosur. Statusi i vendosur ju mundëson të jetoni dhe të punoni përgjithmonë në UK, por duhet të keni qenë në UK për të paktën pesë vjet për t’u kualifikuar. Statusi i paravendosur ju mundëson të qëndroni për pesë vjet të tjera me opsionin për të aplikuar për statusin e vendosur pasi të mund të provoni se keni jetuar në UK për pesë vjet.

Nëse përshtateni në ndonjë nga kategoritë e mëposhtme, ne mund t’ju ndihmojmë:

  • Unë jam një shtetas i BE-së, EEA ose zviceran që jetoj në UK dhe dua të qëndroj këtu pas Brexit
  • Unë jam një shtetas i BE-së, EEA ose zviceran dhe dua të shkoj në UK
  • Unë jam një anëtar i familjes jo-BE i një shtetasi të BE-së, EAA ose zviceran që jetoj në UK dhe dua të qëndroj këtu pas Brexit
  • Unë jam një anëtar i familjes jo-BE i një shtetasi ZEE, BE ose zviceran dhe dua të vij të jetoj në UK
  • Unë jam një i afërm jo anëtar i ZEE-së, i afërm i varur nga një shtetas ZEE, BE ose zviceran dhe dua të vij dhe të jetoj në UK
  • Unë jam një anëtar i familjes joshtetas i BE-së i një shtetasi ZEE, BE ose zviceran dhe kam ruajtur të drejtën për të banuar në UK pas vdekjes, divorcit ose largimit të sponsorit tim nga UK
  • Unë jam një anëtar i familjes së një shtetasi britanik i cili ka jetuar më parë në BE, ZEE ose Zvicër

Nëse aplikoni përmes MyUKVisas , ne do t’ju ndihmojmë të paraqisni rastin më të mirë të mundshëm në mënyrë që të keni shanset më të larta për sukses.

Na kontaktoni tani

work visa application with myukvisas.co.uk