Huddersfield Office: 01484 506175
    London Office 0203 325 2074
Your simpler, quicker, easier visa tick

Viza familjare për UK

Vizat janë të disponueshme për bashkëshortët, fëmijët, prindërit dhe vartësit e tjerë që kërkojnë të jetojnë në UK ose të vizitojnë për periudha të gjata. Nëse përfshiheni në ndonjë nga kategoritë e mëposhtme, ne mund t’ju ndihmojmë.

  • Unë dua që partneri im të vijë dhe të jetojë me mua në UK
  • Unë dua që fëmija im të vijë dhe të jetojë me mua në UK
  • Unë dua që një i afërm i varur nga unë (p.sh. babai ose nëna) të vijë dhe të jetojë me mua në UK
  • Unë dua të zgjas periudhën time të jetesës në UK
  • Partneri im ka vdekur dhe unë dua të qëndroj në UK
  • Së fundmi jam ndarë nga partneri ose jam divorcuar dhe dua të vazhdoj të jetoj në Britaninë e Madhe
  • Unë jam një qytetar i një vendi të Commonwealth dhe dua të jetoj në UK

Nëse aplikoni përmes MyUKVisas , ne do t’ju ndihmojmë të paraqisni rastin më të mirë të mundshëm në mënyrë që të keni shanset më të larta për sukses.

Na kontaktoni tani

work visa application with myukvisas.co.uk